Službeni web za DOMEK

Vidim da je broj posjeta na ovom WordPress webu nekih dana čak i veći od broja posjeta na službenom webu našeg sustava DOMEKhttp://domek.com.hr

png-domek-pomoc-u-kuci-sliderStoga ovim putem molim sve čitatelje da provjere novosti na službenim web stranicama i tako lakše i brže pronađu i pročitaju sve detalje o novim funkcionalnostima i mogućnostima našeg softvera! Kao što je to i uvijek bilo, naši kupci i korisnici tjeraju nas dalje i svako malo ugradimo neku novu funkciju!

Na primjer, najnovije – evidencija i praćenje statusa sufinanciranja za štićenike ustanove… Detaljnije na specijaliziranoj stranici! Isto tako, o čemu na ovom webu nije bilo previše riječi, osim poznatih modula već dulje vrijeme postoji i modul za Pomoć u kući...

Demonstracijska verzija sustava

Za sve zainteresirane, na http://domek.com.hr/demo dostupan je demo sustava, uključući oba ključna modula – DOMEK Socijala i DOMEK MedPlus! Isprobajte, prelistajte upute za korištenje i donesite odluku o unaprijeđenju poslovanja Vaše ustanove!

Fizikalna terapija – brži unos

Od sad je omogućen brži unos i evidentiranje provedene fizikalne terapije – u modulu MedPlus (podsjećamo, osim korištenja u “complete” izvedbi, modul može funkcionirati i kao limitirani modul namijenjen samo vođenju evidencije fizikalne terapije – unos terapija, fizioterapeutski karton, statistika fizikalne terapije). Uz pojedinačnu terapiju/seansu, moguće je brzo unijeti više terapijskih postupaka, te uz svaki dati dodatni opis i napomene… Dosad je isključivo bio omogućen unos terapiju po terapiju, što bi značilo da su fizioterapeuti za unos/opis termina u kojima su s korisnikom odradili veći broj terapijskih postupaka morali nepotrebno gubiti vrijeme i ponavljati unos za svaki postupak posebno…

fizikalna-terapija-multiselect

Nadam se da će ovo zadovoljiti terapeute koji su mi skrenuli pozornost na ovaj nedostatak i sugerirali realizaciju (slično je već realizirano kod unosa evidencije zdravstvene njege i specifične zdravstvene njege, te nekih drugih sestrinskih dokumenata…)

Radne aktivnosti…

U module Socijala, Radionica i MedPlus ugrađene promjene u mogućnostima modula za praćenje radno-okupacijskih aktivnosti korisnika… Ono što se oduvijek moglo:

 • unos aktivnosti po korisnicima (svi moduli) – proizvoljni opis…
 • unos grupne aktivnosti za više korisnika odjednom (modul Radionica)
 • pregled, filtriranje i ispis radnih aktivnosti po korisniku

Sada je to još malo nadograđeno:

 • pregled i ispis svih radnookupacijskih aktivnosti po mjesecima u godini
  radionica-mjesecno-aktivnosti
 • mogućnost izbora među već unesenim aktivnostima (dosad samo čisti unos)

Ni jedna od novih funkcija nije ništa revolucionarno, ali će zasigurno malo ubrzati rad radnim terapeutima, koji su na te stvari dosad gubili dosta vremena. Obzirom na realizirano, ima još nekoliko ideja za daljnji razvoj – npr. sumarni prikaz po mjesecima (korisnici i broj aktivnosti), kao i neke osnove analitike – na primjer, korisnici s najvećim brojem obavljenih aktivnosti i slično.

 

 

Statistički obrazac (DSN)…

Iako oduvijek DOMEK Socijala uključuje izradu statističkog izvješća ustanove, noviji propisi i zahtjevi rezultirali su implementacijom nečeg što se kolokvijalno naziva DSN obrazac, iako ne uspijevam naći službeni link koji bi mi sugerirao kako se obrazac zapravo zove!?

Bilo kako bilo, obrada i generiranje XLS obrasca je gotovo pred dovršetkom, pa ovdje dajem samo kratku natuknicu, možda privuče kojeg interesenta. Dakle, za željeni datum (u praksi je to uobičajeno, sukladno zahtjevima službenih tijela, 31.12. neke godine) određuju se propisani parametri vezani uz korisnike (dugotrajni smještaj – stambeni i stacionarni, privremeni smještaj, dnevni i poludnevni boravak te usluge pomoći u kući; u novoj verziji je podržan i tip usluge – organizirano stanovanje, no to nisam ni testirao ni dosad imao kakvih stvarnih upita po tom pitanju).

tmpDsndomek

Radno sučelje – generiranje podataka za DSN obrazac, izvoz u XLS (Excel) format

Osim broja korisnika, pregled prema dobi, kategorijama usluga, pravnom temelju smještaja i korištenja usluga, vrši se i osnovna analiza zahtjeva i realiziranih usluga (vezano uz pomoć u kući). Podaci se mogu exportirati (hrv. izvesti) u XLS datoteku (standardni Microsoft Excel format zapisa), radi na svim računalima, neovisno o tome da li korisnik posjeduje Excel i licencu za korištenje…

Sučelje (radno) prikazuje gornja slika… Zasad još nedostaje analiza vezana uz uslugu pomoći u kući, očekujem da će to biti gotovo kroz dan-dva-tri.

Promjene, novosti…

Na zahtjev kupaca, ovih dana su izvedene neke modifikacije i nadogradnje sustava DOMEK.

1. Modul DOMEK MedPlus (pojačana njega, sestrinska dokumentacija)

Dodana nova verzija obrasca za određivanje funkcionalnog statusa korisnika pomoću Barthelova indeksa – sad su podržana dva tipa obrazaca (unos, pregled, ispis obrazaca), pa, ovisno o varijantu koju ste dosad koristili u ustanovi birate jednu od ponuđenih (teoretski, moguće je i “miješanje” tj. korištenje oba tipa obrasca, ali to može dovesti do zbunjujujućih situacija i neujednačene evidencije)

Realiziran i obrazac za određivanje/procjenjivanje rizika od pada, prema Morseovoj skali.

2. Modul DOMEK Socijala – Pomoć u kući

Modificiran popis usluga koje se nude, usklađeno (četiri grupe) s najnovijim “Pravilnikom o vođenju evidencije i dokumentacije pružatelja usluga socijalne skrbi…” iz rujna 2015. (NN 100/2015). Uz to, osim osnovne podjele po grupama, i dalje postoji finija podjela po različitim tipovima usluga (kao i dosad, ali uz malo drugačije grupiranje i nekoliko “novih” usluga).

Isti podaci iskoristit će se u analizi rada s korisnicima usluga, odnosno za određivanje parametara koji su nužni za popunjavanje DSN obrasca…

Dodatno, radimo na manjim modifikacijama ispisa osobnog lista korisnika usluga pomoći u kući, sukladno već spomenutom Pravilniku.

Novi demo sustava DOMEK

Na http://domek.com.hr/demo/ je dostupan novi demo sustava DOMEK.

Početni prozor instalacijskog programa

Demo verzija uključuje:

 • kompletni modul DOMEK Socijala
  • uključujući kompletnu evidenciju korisnika na smještaju (aktivnosti, odsutnost itd.)
  • evidenciju korisnika dnevnog i poludnevnog boravka,
  • evidenciju korisnika usluga pomoći u kući (boravak i pomoć u kući su realizirani kao dodatne funkcionalnosti i ustanova ih ne mora koristiti niti uključiti kod kupnje…),
  • evidenciju volontera
 • potpuni modul DOMEK MedPlus
 • korisničke upute/dokumentaciju
  • modul Socijala
  • modul MedPlus
  • funkcionalnosti Pomoć u kući
 • licencirani TeamViewer QuickSupport modul za udaljenu podršku

Da, dobro ste pročitali, i za demo inačicu nudimo mogućnost udaljene podrške – ukoliko naiđete na probleme tu smo da ih riješimo i omogućimo Vam kvalitetni uvid u mogućnosti našeg sustava!

Pomoć u kući – evidencije u domu

Ovih dana finalizirana je prva inačica modula DOMEK Socijala – Pomoć u kući. Za postojeće korisnike i ustanove u kojima isti socijalni radnik brine i o uslugama pomoći u kući, moguće je nadograditi standardni modul DOMEK Socijala novim evidencijama, dok se za djelatnike koji rade isključivo na uslugama pomoći u kući instalira prilagođeni modul koji omogućava rad isključivo s tim evidencijama.

Detalji su danas objavljeni na službenom webu, gdje su dostupna i PDF korisnička upustva (1.4MB, možete preuzeti ovdje

Osnovno sučelje novog modula (radna verzija)

Podaci koji su dio novih evidencija iskoristit će se analitiku i popunjavanje statističkih obrazaca (još nije implementirano, u planu do sredine srpnja).

Za sredinu lipnja planiramo jedno stručno izlaganje vezano uz pojačanu njegu, te će za potrebe istog biti razrađeno novo korisničko sučelje prilagođeno tabletima.. O detaljima kad bude spremno i realizirano.

Sve u svemu, DOMEK sada podržava:

 • evidencije socijalnih radnika – vezano uz smještaj, dnevni i poludnevni boravak (odvojeno)
 • evidencije vezane uz usluge pomoći u kući
 • evidencije bitne za vođenje sestrinske dokumentacije na odjelu za pojačanu njegu

Iako primarno namijenjen domovima za starije i nemoćne, podrškom za navedene usluge primjena je šira, na sve domove socijalne skrbi. Provest ćemo dodatna usklađivanja s važećim Pravilnicima i prijedlozima Pravilnika (pomoć u kući, kao najnovija, relativno dobro usklađena, dok na ostalim evidencijama krećemo u dodatnu kontrolu; obzirom da aktivni kupci i ustanove koje koriste naš sustav nisu postavljale nikakve dodatne zahtjeve i sugestije, pretpostavka je da je stanje takvo da zadovoljava aktualne propise…).

Novosti i mogućnosti na kojima trenutno radimo

Opet par dobrih ideja naših korisnika…

U modul Socijala dodat će se mogućnost popunjavanja obrasca kategorijskog postupnika (preporuke Štampar za sestrinsku evidenciju) kako bi soc. radnici mogli popuniti i provesti kategorizaciju za dio korisnika do kojih sestre “nemaju pristup”, tj. bazično za pokretne korisnike u standardnom smještaju, a ne stacioniru (gdje glavna sestra, fizikalni terapeut i ostalo osoblje koriste modul MedPlus).

Nadalje, u modul MedPlus će se dodati očito vrlo korisna mogućnost definiranja bilježaka uz korisnike (odabere se korisnik, te pod datumima unašaju proizvoljne informacije koje djelatnik vodi interno za sebe) – dosad samo dostupno u modulu Socijala, sad ćemo to prebaciti i u MedPlus.

Novi pregled dnevnika rada, s novim tabličnim ispisom željenih stavki, te dodatne evidencije vezane uz tzv. obrazac dnevnog rada (ispis dnevnih aktivnosti – planirane aktivnosti, rad u skupini, ostale stavke i individualni rad s korisnicima) će se ugraditi u sve module – zasad samo u Socijali, ali danas-sutra će se pojaviti i u MedPlus i u DOMEK Radionici – modulu namijenjenom radnim terapeutima…

Nadalje, sljedeći tjedan krećemo s implementacijom dvije nove evidenicije:

 • evidencijom volontera i njihovih aktivnosti (+ispis obrazaca koje je ustanova dužna dostaviti nadležnima…)
 • evidencija pomoći u kući sa svim pripadajućim obrascima

Nakon toga, obzirom da nije hitno jer će se koristiti tek krajem godine, sve te nove evidencije, zajedno sa postojećim, treba analizirati i ubaciti u novi DSN obrazac…

Jedna vlastita ideja koja možda nije nužna i nije dosad tražena, ali plan je napraviti vizualizaciju kretanja broja smještenih korisnika, kao i sličnih analitičkih parametara (broj odsutnih, broj iseljenih, useljenih…). Naravno, te informacije su već i sad dostupne kroz razne oblike izvješća, no ovdje je plan napraviti vizualizaciju kretanja kroz vrijeme – od-do nekog datuma…

S tim u vezi, popis korisnika u modulu Socijala uključit će mogućnost filtriranja – “smješteni na dan” – sada samo trenutno smješteni, a nema razloga zašto takvim jednostavnim dodatkom ne bi dodatno olakšali analize djelatnicima u socijalnim službama ustanova…

Opet noviteti…

Evo samo link na službenu stranicu s popisom svih objava i novosti –  http://domek.com.hr/nove-objave-blog/

Noćas dovršena implementacija evidencije vezane uz ispis novog obrasca “dnevnika rada” za djelatnike (dnevnik rada postoji oduvijek, ovo je nešto novo, primarno za socijalne radnike koji sad lakše mogu evidentirani planirane aktivnosti, rad sa skupinama i ostale stavke, a ujedno je integrirana evidencija individualnog rada koja se vodi kroz specijalne stavke standardnog dnevnika rada!).

Isto tako, postojeća evidencija dnevnika rada nadograđena mogućnostima definiranja posebnih kategorija/tipova – osim stavki vezanih uz mjesečne preglede socijalnog rada, sada dodane i stavke vezane uz popunjavanje obrasca – Podaci za praćenje provedbe Strategije socijalne skrbi za starije osobe u RH za razdoblje 2014.-2016. godine…

Detalji o tome ovdje.