Izrada indvidualnih planova za korisnike

U najnovijim inačicama, sustav DOMEK omogućava izradu i evidenciju individualnih planova za korisnike. Za svakog korisnika moguće je izraditi neograničen broj planova, vođenje kompletne evidencije, praćenje i izvedba promjena podataka itd.

Sučelje za unos prikazuje slika.

Sučelje za unos individualnog plana za korisnika usluga ustanove

Kao što prikazuje slika, omogućen je unos po kategorijama (područjima) – Odnos s obitelji, Briga o zdravlju, Briga o osobnoj higijeni, Prehrana, Usluge socijalnog rada, Radna terapija i slobodno vrijeme. Za svako od područja unosi se vrše prema “modulima” – Sadržaj, Metode, Ciljevi, Izvoditelji, Evaluacija.

Ispisani obrazac je standardnog, propisanog, tabličnog formata, kao što pokazuje sljedeća slika.

Individualni plan korisnika - izvještaj za ispis na pisač

Planove je moguće izraditi direktno iz korisničkih prozora (podaci o korisniku, popis i pretraživanje korisnika), čime se dobiva na brzini i efikasnosti korištenja sustava. Evidencija svih individualiziranih planova je pretraživa i moguće ju je filtrirati s ciljem brzog pronalaska traženih informacija.

DOMEK – najbolje rješenje za vašu ustanovu socijalne skrbi

Dodavanje korisnika u sustav

DOMEK – Dodavanje korisnika u evidencijski sustav

Dodavanje novih korisnika ustanove omogućeno je na dva načina:

 • direktnim dodavanjem korisnika u sustav
  • moguće je direktno dodavanje korisnika, za to se odlučuju manji domovi u kojima ne postoje liste čekanja niti potreba za detaljnim vođenjem evidencije zahtjeva za smještaj
  • omogućen je unos mnoštva propisanih informacija

Unos novog korisnika u evidenciju doma umirovljenika

 • unose se osnovni podaci, podaci o adresi prebivališta, detalji o smještaju i skrbništvu, osnovni parametri zdravstvenog i imovinskog stanja, dodatne informacije vezane uz članove obitelji, troškove itd.
 • evidentiranjem zahtjeva i pozitivnim rješavanjem zahtjeva za smještaj
  • ukoliko se u ustanovi želi voditi evidencija zahtjeva za smještaj, DOMEK to omogućava na jednostavan i efikasan način
  • kod zaprimanja zahtjeva unose se samo osnovni podaci o korisniku (zakonski propisani), dok se ostali podaci vezani uz matičnu knjigu i osobni list unose tek po donošenju pozitivnog rješenja i odluke o smještaju

Unos osnovnih podataka uz predani zahtjev za smještaj u domu

  • naravno, po donošenju odluke omogućen je ispis obrasca odluke, definiranje komisije koja je donijela odluku itd.

 

Uneseni podaci dostupni su za pretraživanje i ispis standardnih obrazaca (osobni list korisnika, matična knjiga, pomoćna matična knjiga itd.), socijalni radnik ih u svakom trenutku može dopunjavati i voditi sve potrebne evidencije vezano uz korisnika (evidencija radno-okupacijskih aktivnosti, evidencija odsutnosti, izrada individualnih planova itd.).

DOMEK – provjereno i pouzdano rješenje za domove za starije i nemoćne

Rješenje za socijalne radnike u domovima

Ključni modul sustava DOMEK, DOMEK Socijala namijenjen je socijalnim radnicima koji u ustanovama moraju voditi sljedeće evidencije – matičnu knjigu, osobne listove, evidenciju odsutnosti korisnika, evidenciju aktivnosti korisnika, evidenciju dokumenata, dnevnik rada itd.

Dodatno, sustav se kontinuirano nadograđuje prema zahtjevima korisnika pa tako zadnje inačice omogućavaju izradu individualnih planova za korisnike, kao i mjesečnih planova socijalnih radnika.

Detalje o sustavu, uz posebno povoljne uvjete za manje domove, možete proučiti na http://domek.inter-biz.hr