Nove evidencije i obrasci u modulu za pojačanu njegu

Kao što je već par puta napomenuto, u tijeku su opsežne modifikacije i nadogradnje sustava DOMEK, poglavito modula za primjenu na odjelu pojačane njege – implementiraju se evidencije i obrasci predloženi u knjizi/dokumentu “Četiri stupnja gerijatrijske zdravstvene njege..” izdanom od strane Centra za gerontologiju Zavoda Andrija Štampar. Naši obrasci se u pravilu drže preporuka iz navedene dokumentacije, ali dodaju i neke nove informacije za koje smo procijenili da mogu biti korisne u praksi.
Neke od novoimplementiranih funkcija su već opisane u prethodnim objavama – stoga ovdje samo navodimo popis dosad realiziranih funkcija + primjere sučelja i obrazaca za par najnovijih evidencija.
Modul DOMEKMedPlus (unaprijeđena verzija modula DOMEKMedicina, koji će i dalje biti dostupan zainteresiranim korisnicima) od novih evidencija uključuje:

  • protokol prehrane – evidencija/praćenje, ispis obrazaca za željeno razdoblje
  • izvješće o incidentu – evidencija, obrasci
  • evidencija izlučivanja i unosa tekućina kroz 24 sata – uključeni obrasci sa sumarnim pregledom po danima
  • evidencija stolice
  • kontrola vitalnih znakova i tjelesne mase
  • obrazac “Promatranje zdravstvenog stanja” koji jednostavno prikazuje na jednom mjestu nekoliko evidencija – izlučivanje i unos tekućina, stolicu, vitalne znakove i tjelesnu masu, te popis mjerenja vitalnih znakova za određeno razdoblje
  • evidencija procjene bola i praćenje promjena (postupci medicinske sestre) + ispis predloženih obrazaca
  • plan procesa gerijatrijske zdravstvene njege
  • evaluacija i sestrinsko izvješće
  • kategorizacijski postupnik

Trenutno se radi na nadogradnji postojeće evidencije terapije i njenom usklađivanju s preporukama + dodaje se mogućnost evidentiranja primljene terapije. Sljedeći korak će biti nadogradnja postojeće varijante sestrinske anamneze nizom dodatnih parametara koje preporuča spomenuti referentni dokument… Iako su procijenjeni rokovi već odavno premašeni, stvari idu svojim tokom i u praksi su prve reakcije više nego pozitivne.

Primjer obrasca: Promatranje zdravstvenog stanja (testni, izmišljeni podaci bez smisla…)

Primjer (PDF) obrasca "Promatranje zdravstvenog stanja"

Primjer (PDF) obrasca “Promatranje zdravstvenog stanja”

Primjer – sučelje za kategorizacijski postupnik

DOMEK MedPlus kategorizacijski postupnik

Korisničko sučelje za unos parametara kategorizacije + određivanje kategorije