Nova dokumentacija, nove funkcionalnosti (DOMEK MedPlus)

Dovršen je razvoj modula MedPlus i trenutno su u tijeku indoor testiranja u Inter-bizu, ali i “real-time” testiranja kod korisnika u Buzetu, Umagu, Raši. Unazad nekoliko mjeseci implementirano mnoštvo novih evidencija – prema preporukama za vođenje sestrinske evidencije za gerijatrijske osiguranike…

Na http://domek.inter-biz.hr/detaljimedicina.htm dani su neki detalji i primjeri sučelja – NAJBITNIJE, dostupna je nova PDF dokumentacija sa detaljnim opisom svih funkcionalnosti!

Novoimplementirane evidencije:

 • INCIDENT
 • PROCJENA BOLI  I POSTUPCI SESTRE
 • PROTOKOL PREHRANE
 • PLAN PROCESA GERIJATRIJSKE ZDRAVSTVENE NJEGE
 • VITALNI ZNAKOVI, TJELESNA MASA, STOLICA
 • TEKUĆINE
 • PROMATRANJE ZDRAVSTVENOG STANJA
 • KATEGORIZACIJSKI POSTUPNIK I KATEGORIZACIJA KORISNIKA
 • EVALUACIJA / SESTRINSKO IZVJEŠĆE
 • GERIJATRIJSKI OBRAZAC ZA PREVENCIJU PADA (S.HUHN)
 • BRADEN LJESTVICA ZA PROCJENU RIZIKA DEKUBITUSA
 • SPECIJALISTIČKI PREGLED I SPECIJALISTIČKI NALAZ
 • EVIDENCIJA POMAGALA
 • SESTRINSKO OTPUSNO PISMO ZA GERIJATRIJSKOG OSIGURANIKA
 • EVIDENCIJA ORDINIRANE TERAPIJE I PRIPREMA. PRIMLJENA TERAPIJA
 • ZDRAVSTVENA NJEGA KORISNIKA
 • PREVENTIVNA ZDRAVSTVENA NJEGA
 • SPECIFIČNI POSTUPCI ZDRAVSTVENE NJEGE
 • FIZIKALNA TERAPIJA
 • SPECIJALISTIČKI PREGLED

Osim toga, MedPlus dodaje preciznu mogućnost kontrole ovlasti za djelatnike – za svakog djelatnika je moguće definirati koje evidencije (nove, prije navedene, ali i stare evidencije zadržane iz modula DOMEK Medicina) može koristiti…

img31909

Planovi daljnjeg razvoja uključuju integraciju sa neovisnim rješenjem praćenja rada medicinskog osoblja na odjelu – ukoliko se to realizira, omogućit će se preuzimanje informacija o obavljenim poslovima i automatsko popunjavanje evidencije zdravstvene njege i preventivne zdravstvene njege korisnika…

img08294