DOMEK – novi demo (do 15.03.2015.)

Upravo je postavljen, nakon manjih komplikacija u izvedbi i neobjektivnog testiranja, novi demo kompletnog sustava DOMEK – uključuje najnovije inačice DOMEK Socijala, DOMEK MedPlus i DOMEK Radionica. Uključen je i TeamViewer QS licenca za podršku s udaljenih lokacija, kao i kompletna dokumentacija za sva tri spomenuta modula…

Link za preuzimanje – cca. 17.5MB instalacijska .exe datoteka – http://domek.inter-biz.hr/DOMEKFullDemo2014.exe

U relativno kratkom vremenu očekuju se nadogradnje sustava:

  • podrška za izradu računa i fiskalizaciju
  • podrška za vođenje kartona fizikalne terapije
  • export podataka iz pregled u MedPlus (kopiranje u međuspremnik i/ili direktno generiranje xls datoteka)

Sve detalje o sustavu, dokumentaciju i cijene možete naći na http://domek.inter-biz.hr