Novosti i mogućnosti na kojima trenutno radimo

Opet par dobrih ideja naših korisnika…

U modul Socijala dodat će se mogućnost popunjavanja obrasca kategorijskog postupnika (preporuke Štampar za sestrinsku evidenciju) kako bi soc. radnici mogli popuniti i provesti kategorizaciju za dio korisnika do kojih sestre “nemaju pristup”, tj. bazično za pokretne korisnike u standardnom smještaju, a ne stacioniru (gdje glavna sestra, fizikalni terapeut i ostalo osoblje koriste modul MedPlus).

Nadalje, u modul MedPlus će se dodati očito vrlo korisna mogućnost definiranja bilježaka uz korisnike (odabere se korisnik, te pod datumima unašaju proizvoljne informacije koje djelatnik vodi interno za sebe) – dosad samo dostupno u modulu Socijala, sad ćemo to prebaciti i u MedPlus.

Novi pregled dnevnika rada, s novim tabličnim ispisom željenih stavki, te dodatne evidencije vezane uz tzv. obrazac dnevnog rada (ispis dnevnih aktivnosti – planirane aktivnosti, rad u skupini, ostale stavke i individualni rad s korisnicima) će se ugraditi u sve module – zasad samo u Socijali, ali danas-sutra će se pojaviti i u MedPlus i u DOMEK Radionici – modulu namijenjenom radnim terapeutima…

Nadalje, sljedeći tjedan krećemo s implementacijom dvije nove evidenicije:

  • evidencijom volontera i njihovih aktivnosti (+ispis obrazaca koje je ustanova dužna dostaviti nadležnima…)
  • evidencija pomoći u kući sa svim pripadajućim obrascima

Nakon toga, obzirom da nije hitno jer će se koristiti tek krajem godine, sve te nove evidencije, zajedno sa postojećim, treba analizirati i ubaciti u novi DSN obrazac…

Jedna vlastita ideja koja možda nije nužna i nije dosad tražena, ali plan je napraviti vizualizaciju kretanja broja smještenih korisnika, kao i sličnih analitičkih parametara (broj odsutnih, broj iseljenih, useljenih…). Naravno, te informacije su već i sad dostupne kroz razne oblike izvješća, no ovdje je plan napraviti vizualizaciju kretanja kroz vrijeme – od-do nekog datuma…

S tim u vezi, popis korisnika u modulu Socijala uključit će mogućnost filtriranja – “smješteni na dan” – sada samo trenutno smješteni, a nema razloga zašto takvim jednostavnim dodatkom ne bi dodatno olakšali analize djelatnicima u socijalnim službama ustanova…

Opet noviteti…

Evo samo link na službenu stranicu s popisom svih objava i novosti –  http://domek.com.hr/nove-objave-blog/

Noćas dovršena implementacija evidencije vezane uz ispis novog obrasca “dnevnika rada” za djelatnike (dnevnik rada postoji oduvijek, ovo je nešto novo, primarno za socijalne radnike koji sad lakše mogu evidentirani planirane aktivnosti, rad sa skupinama i ostale stavke, a ujedno je integrirana evidencija individualnog rada koja se vodi kroz specijalne stavke standardnog dnevnika rada!).

Isto tako, postojeća evidencija dnevnika rada nadograđena mogućnostima definiranja posebnih kategorija/tipova – osim stavki vezanih uz mjesečne preglede socijalnog rada, sada dodane i stavke vezane uz popunjavanje obrasca – Podaci za praćenje provedbe Strategije socijalne skrbi za starije osobe u RH za razdoblje 2014.-2016. godine…

Detalji o tome ovdje.

Novosti na domek.com.hr

Novosti objavljene na http://domek.com.hr, a razvoj se nastavlja… do kraja tjedna novi obrazac za dnevni pregled rada socijalnih radnika (planovi, grupni rad, aktivnosti i individualni rad s korisnicima – integrirano sa postojećom evidencijom aktivnosti i određenim stavkama dnevnika rada…)

U međuvremenu, odrađen automatski postupak određivanja stupnja njege za smještene korisnike, temeljem dostupnih podataka o korisniku… (plus, Alzheimer i ostale demencije kao dodatni podatak uz korisnika) – detalji ovdje.

Tijekom ožujka, kad dovršimo planirane nadogradnje u modulu Socijala, plan je ponuditi svim kupcima mogućnost nadogradnje na novu verziju…

Korisnici usluge – novi filteri…

Preuzeto s http://domek.com.hr

Na zahtjev naših korisnika u Buzetu, dodano nekoliko korisnih sitnica u modulu Socijala. Osim toga, radimo na dosta novih funkcionalnosti, ali o tome kada bude vrijeme, odnosno, kada realizacija bude pri kraju i kad ćemo se imati čime pohvaliti…

Dodan filter korisnika koji omogućava lak pregled “domaćih” i vanjskih korisnika – filter funkcionira prema mjestu, općini ili županiji rođenja odnosno stanovanja – jednostavno se definira uvjet i unese tražena vrijednost (npr. Buzet kao mjesto)… Program u trenutku obnavlja popis korisnika i daje rezultat…

Jednostavno sučelje - definiranje uvjeta pregleda i tipa filtera

Uz standardno korištenje filtra, popis će sadržavati sve korisnike koji zadovoljavaju traženi uvjet… Ako pak se primijeni “antifilter” (negacijski filter) ispisuje se svi korisnici koji ne zadovoljavaju uvjet.

Bitno je napomenuti da je filter dodatak na postojeći pretraživač i filtere – dakle, ako se sve to kombinira može se dobiti još finiji pregled…

Nadalje, dodano par informacija vezanih uz korisnike koje dosad nisu postojale:

  • bez odgode” uz podnošenje zahtjeva za smještaj
  • glavni razlog smještaja” uz zahtjev i useljene korisnike – za preciznije popunjavanje DSN obrasca (postoji, kao i dosad, i opisno polje za unos razloga smještaja, ali sada je provedena i standardizacija u skladu s obrascem koje Ministarstvo traži)
  • Alzheimer – demencija” i “ostale demencije” kao dva DA/NE polja uz korisnika – unos tih parametara (primarno namijenjeno ustanovama koje već dulje koriste naš sustav pa imaju podatke o pokretnosti korisnika u evidenciji) omogućava inicijalno definiranje/popunjavanje stupnja usluge (I, II, III, IV) automatizmom (kombinira se podatke o demenciji (svrstavanje u IV. stupanj usluge) sa podacima o pokretnosti)

U popis korisnika dodan i filter vezan za glavni razlog smještaja… Tako da je zapravo sučelje pregleda popisa sad malo bogatije za dodatnu traku s dva nova filtera.

socijala-filteri-popis-all

Kao što sam prije napisao, nastavljamo s intenzivnim radom – želje naših korisnika iz Osijeka i Buzeta su pokrenule laganibrainstorming, pa se razvilo još par ideja… Dosta posla, moglo bi i potrajati, no idemo korak-po-korak… Informacije slijede na ovom webu.