Novi demo sustava DOMEK

Na http://domek.com.hr/demo/ je dostupan novi demo sustava DOMEK.

Početni prozor instalacijskog programa

Demo verzija uključuje:

 • kompletni modul DOMEK Socijala
  • uključujući kompletnu evidenciju korisnika na smještaju (aktivnosti, odsutnost itd.)
  • evidenciju korisnika dnevnog i poludnevnog boravka,
  • evidenciju korisnika usluga pomoći u kući (boravak i pomoć u kući su realizirani kao dodatne funkcionalnosti i ustanova ih ne mora koristiti niti uključiti kod kupnje…),
  • evidenciju volontera
 • potpuni modul DOMEK MedPlus
 • korisničke upute/dokumentaciju
  • modul Socijala
  • modul MedPlus
  • funkcionalnosti Pomoć u kući
 • licencirani TeamViewer QuickSupport modul za udaljenu podršku

Da, dobro ste pročitali, i za demo inačicu nudimo mogućnost udaljene podrške – ukoliko naiđete na probleme tu smo da ih riješimo i omogućimo Vam kvalitetni uvid u mogućnosti našeg sustava!

Pomoć u kući – evidencije u domu

Ovih dana finalizirana je prva inačica modula DOMEK Socijala – Pomoć u kući. Za postojeće korisnike i ustanove u kojima isti socijalni radnik brine i o uslugama pomoći u kući, moguće je nadograditi standardni modul DOMEK Socijala novim evidencijama, dok se za djelatnike koji rade isključivo na uslugama pomoći u kući instalira prilagođeni modul koji omogućava rad isključivo s tim evidencijama.

Detalji su danas objavljeni na službenom webu, gdje su dostupna i PDF korisnička upustva (1.4MB, možete preuzeti ovdje

Osnovno sučelje novog modula (radna verzija)

Podaci koji su dio novih evidencija iskoristit će se analitiku i popunjavanje statističkih obrazaca (još nije implementirano, u planu do sredine srpnja).

Za sredinu lipnja planiramo jedno stručno izlaganje vezano uz pojačanu njegu, te će za potrebe istog biti razrađeno novo korisničko sučelje prilagođeno tabletima.. O detaljima kad bude spremno i realizirano.

Sve u svemu, DOMEK sada podržava:

 • evidencije socijalnih radnika – vezano uz smještaj, dnevni i poludnevni boravak (odvojeno)
 • evidencije vezane uz usluge pomoći u kući
 • evidencije bitne za vođenje sestrinske dokumentacije na odjelu za pojačanu njegu

Iako primarno namijenjen domovima za starije i nemoćne, podrškom za navedene usluge primjena je šira, na sve domove socijalne skrbi. Provest ćemo dodatna usklađivanja s važećim Pravilnicima i prijedlozima Pravilnika (pomoć u kući, kao najnovija, relativno dobro usklađena, dok na ostalim evidencijama krećemo u dodatnu kontrolu; obzirom da aktivni kupci i ustanove koje koriste naš sustav nisu postavljale nikakve dodatne zahtjeve i sugestije, pretpostavka je da je stanje takvo da zadovoljava aktualne propise…).