Novosti na domek.com.hr

Novosti objavljene na http://domek.com.hr, a razvoj se nastavlja… do kraja tjedna novi obrazac za dnevni pregled rada socijalnih radnika (planovi, grupni rad, aktivnosti i individualni rad s korisnicima – integrirano sa postojećom evidencijom aktivnosti i određenim stavkama dnevnika rada…)

U međuvremenu, odrađen automatski postupak određivanja stupnja njege za smještene korisnike, temeljem dostupnih podataka o korisniku… (plus, Alzheimer i ostale demencije kao dodatni podatak uz korisnika) – detalji ovdje.

Tijekom ožujka, kad dovršimo planirane nadogradnje u modulu Socijala, plan je ponuditi svim kupcima mogućnost nadogradnje na novu verziju…

Korisnici usluge – novi filteri…

Preuzeto s http://domek.com.hr

Na zahtjev naših korisnika u Buzetu, dodano nekoliko korisnih sitnica u modulu Socijala. Osim toga, radimo na dosta novih funkcionalnosti, ali o tome kada bude vrijeme, odnosno, kada realizacija bude pri kraju i kad ćemo se imati čime pohvaliti…

Dodan filter korisnika koji omogućava lak pregled “domaćih” i vanjskih korisnika – filter funkcionira prema mjestu, općini ili županiji rođenja odnosno stanovanja – jednostavno se definira uvjet i unese tražena vrijednost (npr. Buzet kao mjesto)… Program u trenutku obnavlja popis korisnika i daje rezultat…

Jednostavno sučelje - definiranje uvjeta pregleda i tipa filtera

Uz standardno korištenje filtra, popis će sadržavati sve korisnike koji zadovoljavaju traženi uvjet… Ako pak se primijeni “antifilter” (negacijski filter) ispisuje se svi korisnici koji ne zadovoljavaju uvjet.

Bitno je napomenuti da je filter dodatak na postojeći pretraživač i filtere – dakle, ako se sve to kombinira može se dobiti još finiji pregled…

Nadalje, dodano par informacija vezanih uz korisnike koje dosad nisu postojale:

 • bez odgode” uz podnošenje zahtjeva za smještaj
 • glavni razlog smještaja” uz zahtjev i useljene korisnike – za preciznije popunjavanje DSN obrasca (postoji, kao i dosad, i opisno polje za unos razloga smještaja, ali sada je provedena i standardizacija u skladu s obrascem koje Ministarstvo traži)
 • Alzheimer – demencija” i “ostale demencije” kao dva DA/NE polja uz korisnika – unos tih parametara (primarno namijenjeno ustanovama koje već dulje koriste naš sustav pa imaju podatke o pokretnosti korisnika u evidenciji) omogućava inicijalno definiranje/popunjavanje stupnja usluge (I, II, III, IV) automatizmom (kombinira se podatke o demenciji (svrstavanje u IV. stupanj usluge) sa podacima o pokretnosti)

U popis korisnika dodan i filter vezan za glavni razlog smještaja… Tako da je zapravo sučelje pregleda popisa sad malo bogatije za dodatnu traku s dva nova filtera.

socijala-filteri-popis-all

Kao što sam prije napisao, nastavljamo s intenzivnim radom – želje naših korisnika iz Osijeka i Buzeta su pokrenule laganibrainstorming, pa se razvilo još par ideja… Dosta posla, moglo bi i potrajati, no idemo korak-po-korak… Informacije slijede na ovom webu.

Službene web stranice – promjena

Zadnjih dana napravljene su izmjene i dodani materijali na http://domek.com.hr, što je odsad službena stranica našeg evidencijskog sustava za domove umirovljenika i domove socijalne skrbi, DOMEK.

DOMEK - domska evidencija - novi službeni web

DOMEK – domska evidencija – novi službeni web

Naravno, većina informacija i materijala i dalje je dostupna i na http://domek.inter-biz.hr, ali će s vremenom nove informacije primarno biti objavljivane na http://domek.com.hr

Analiza evidencije fizikalne terapije

Upravo je kod korisnika postavljena nadogradnja modula MedPlus koja uključuje jednostavnu mogućnost analize evidencije fizikalne terapije (osnovna “statistika” za traženo razdoblje, prema različitim kriterijima).

Detalji su objavljeni na službenim stranicama sustava DOMEK

U nastavku, samo primjer korisničkog sučelja za pregled jedne od niza omogućenih analiza (zasad 9 “kriterija”, u planu još neki + dodatne funkcionalnosti). U konačnici se planira tijekom 2015. realizirati slične analitičke dodatke za većinu evidencija u okviru modula MedPlus (pojačana njega).

Primjer sučelja s rezultatima analize evidencije fizikalne terapije (MedPlus)

Primjer sučelja s rezultatima analize evidencije fizikalne terapije (MedPlus)

DOMEK – novi demo (do 15.03.2015.)

Upravo je postavljen, nakon manjih komplikacija u izvedbi i neobjektivnog testiranja, novi demo kompletnog sustava DOMEK – uključuje najnovije inačice DOMEK Socijala, DOMEK MedPlus i DOMEK Radionica. Uključen je i TeamViewer QS licenca za podršku s udaljenih lokacija, kao i kompletna dokumentacija za sva tri spomenuta modula…

Link za preuzimanje – cca. 17.5MB instalacijska .exe datoteka – http://domek.inter-biz.hr/DOMEKFullDemo2014.exe

U relativno kratkom vremenu očekuju se nadogradnje sustava:

 • podrška za izradu računa i fiskalizaciju
 • podrška za vođenje kartona fizikalne terapije
 • export podataka iz pregled u MedPlus (kopiranje u međuspremnik i/ili direktno generiranje xls datoteka)

Sve detalje o sustavu, dokumentaciju i cijene možete naći na http://domek.inter-biz.hr 

Nastavak razvoja – rezultati

Iako već dulje vrijeme nije bilo objava na blogu, oni koji prate naše Facebook stranice mogli su pročitati informacije o novostima na kojima smo radili u sva tri modula sustava DOMEK (Socijala, MedPlus, Radionica). 

Danas i jučer odrađene nadogradnje kod svih novih korisnika u Istri. Očekujemo reakcije i planiramo određene prilagodbe ukoliko bude potrebno.

Ključne novosti:

 • podrška za dnevni i poludnevni boravak korisnika, te njegu u kući (odvojena evidencija, upisnik s odvojenim matičnim brojevima, tip usluge…)
 • uz korisnike dodan stupanj usluge kao jedan od parametara uvedenih u posljednjim Pravilnicima (+vremensko praćenje stupnja usluge – uz pretpostavku da se može mijenjati…)
 • prilagođeno sučelje u sva tri modula – dodatni filteri korisni socijalnim radnicima koji naiđu na nejasnoće u evidenciji (npr. filter po nedefiniranim parametrima…)…
 • modifikacije funkcija za određivanje statističkog lista
 • filtriranje pregleda korisnika ovisno o tome radi li se o smještaju ili boravku + pametno sučelje koji pamti izbor
 • podrška za višekorisničko editiranje (i logging) indvidualnih planova, uz razumljiva ograničenja (socijalni radnik generira novi individualni plan, a radni terapeut, glavna sestra i fizikalni terapeut mogu naknadno modificirati polja koja se tiču njihovog djelokruga)

Prije posljednjih novosti odrađen je i krupniji posao vezan uz prilagodbu sučelja korisnicima – osim generičke prilagodbe (jednostavno isključivanje određenih mogućnosti za određene grupe korisnika – admin, soc. radnik, glavna sestra, sestre, fizijatar, ostali) sučelja, omogućeno i precizno definiranje dostupnih evidencija za svakog pojedinog korisnika/djelatnika. Praktički, svaki korisnik programa, ukoliko administrator (najčešće glavna sestra) to poželi, može imati potpuno drugačije sučelje i ovlasti za rad. U konačnici, to može podići fleksibilnost jer se sestre ne gube među gomilom gumbića za različite evidencije…

Nova dokumentacija, nove funkcionalnosti (DOMEK MedPlus)

Dovršen je razvoj modula MedPlus i trenutno su u tijeku indoor testiranja u Inter-bizu, ali i “real-time” testiranja kod korisnika u Buzetu, Umagu, Raši. Unazad nekoliko mjeseci implementirano mnoštvo novih evidencija – prema preporukama za vođenje sestrinske evidencije za gerijatrijske osiguranike…

Na http://domek.inter-biz.hr/detaljimedicina.htm dani su neki detalji i primjeri sučelja – NAJBITNIJE, dostupna je nova PDF dokumentacija sa detaljnim opisom svih funkcionalnosti!

Novoimplementirane evidencije:

 • INCIDENT
 • PROCJENA BOLI  I POSTUPCI SESTRE
 • PROTOKOL PREHRANE
 • PLAN PROCESA GERIJATRIJSKE ZDRAVSTVENE NJEGE
 • VITALNI ZNAKOVI, TJELESNA MASA, STOLICA
 • TEKUĆINE
 • PROMATRANJE ZDRAVSTVENOG STANJA
 • KATEGORIZACIJSKI POSTUPNIK I KATEGORIZACIJA KORISNIKA
 • EVALUACIJA / SESTRINSKO IZVJEŠĆE
 • GERIJATRIJSKI OBRAZAC ZA PREVENCIJU PADA (S.HUHN)
 • BRADEN LJESTVICA ZA PROCJENU RIZIKA DEKUBITUSA
 • SPECIJALISTIČKI PREGLED I SPECIJALISTIČKI NALAZ
 • EVIDENCIJA POMAGALA
 • SESTRINSKO OTPUSNO PISMO ZA GERIJATRIJSKOG OSIGURANIKA
 • EVIDENCIJA ORDINIRANE TERAPIJE I PRIPREMA. PRIMLJENA TERAPIJA
 • ZDRAVSTVENA NJEGA KORISNIKA
 • PREVENTIVNA ZDRAVSTVENA NJEGA
 • SPECIFIČNI POSTUPCI ZDRAVSTVENE NJEGE
 • FIZIKALNA TERAPIJA
 • SPECIJALISTIČKI PREGLED

Osim toga, MedPlus dodaje preciznu mogućnost kontrole ovlasti za djelatnike – za svakog djelatnika je moguće definirati koje evidencije (nove, prije navedene, ali i stare evidencije zadržane iz modula DOMEK Medicina) može koristiti…

img31909

Planovi daljnjeg razvoja uključuju integraciju sa neovisnim rješenjem praćenja rada medicinskog osoblja na odjelu – ukoliko se to realizira, omogućit će se preuzimanje informacija o obavljenim poslovima i automatsko popunjavanje evidencije zdravstvene njege i preventivne zdravstvene njege korisnika…

img08294

Novosti – IV/2014 – zdravstvena njega, preventivna zdravstvena njega…

Ovih dana dovršene nove evidencije – sastavni dio novog modula DOMEK MedPlus – kao što smo već pisali, radi se o nizu novih evidencija koje preporuča Zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”.

Jučer dovršeno i testirano:

 • evidencija zdravstvene njege – prva smjena, druga smjena, noćna smjena
 • evidencija preventivne zdravstvene njege – prva i druga smjena

Realizirano jednostavno sučelje za unos podataka, ispis mjesečnih tablica sukladno preporukama… Danas još planiramo i malo detaljniji ispis u obliku popisa/tablice koja neće biti mjesečna već stavku po stavku po datumima – uz opis stavke i grupe (npr. Pranje i oblačenje – Pranje kose…) ispis će sadržavati i dodatne informacije (mogućnost proizvoljnog unosa dodatka i napomene…)

 

Nastavljamo rad danas na evidenciji specifičnih postupaka zdravstvene njege…

Nove evidencije i obrasci u modulu za pojačanu njegu

Kao što je već par puta napomenuto, u tijeku su opsežne modifikacije i nadogradnje sustava DOMEK, poglavito modula za primjenu na odjelu pojačane njege – implementiraju se evidencije i obrasci predloženi u knjizi/dokumentu “Četiri stupnja gerijatrijske zdravstvene njege..” izdanom od strane Centra za gerontologiju Zavoda Andrija Štampar. Naši obrasci se u pravilu drže preporuka iz navedene dokumentacije, ali dodaju i neke nove informacije za koje smo procijenili da mogu biti korisne u praksi.
Neke od novoimplementiranih funkcija su već opisane u prethodnim objavama – stoga ovdje samo navodimo popis dosad realiziranih funkcija + primjere sučelja i obrazaca za par najnovijih evidencija.
Modul DOMEKMedPlus (unaprijeđena verzija modula DOMEKMedicina, koji će i dalje biti dostupan zainteresiranim korisnicima) od novih evidencija uključuje:

 • protokol prehrane – evidencija/praćenje, ispis obrazaca za željeno razdoblje
 • izvješće o incidentu – evidencija, obrasci
 • evidencija izlučivanja i unosa tekućina kroz 24 sata – uključeni obrasci sa sumarnim pregledom po danima
 • evidencija stolice
 • kontrola vitalnih znakova i tjelesne mase
 • obrazac “Promatranje zdravstvenog stanja” koji jednostavno prikazuje na jednom mjestu nekoliko evidencija – izlučivanje i unos tekućina, stolicu, vitalne znakove i tjelesnu masu, te popis mjerenja vitalnih znakova za određeno razdoblje
 • evidencija procjene bola i praćenje promjena (postupci medicinske sestre) + ispis predloženih obrazaca
 • plan procesa gerijatrijske zdravstvene njege
 • evaluacija i sestrinsko izvješće
 • kategorizacijski postupnik

Trenutno se radi na nadogradnji postojeće evidencije terapije i njenom usklađivanju s preporukama + dodaje se mogućnost evidentiranja primljene terapije. Sljedeći korak će biti nadogradnja postojeće varijante sestrinske anamneze nizom dodatnih parametara koje preporuča spomenuti referentni dokument… Iako su procijenjeni rokovi već odavno premašeni, stvari idu svojim tokom i u praksi su prve reakcije više nego pozitivne.

Primjer obrasca: Promatranje zdravstvenog stanja (testni, izmišljeni podaci bez smisla…)

Primjer (PDF) obrasca "Promatranje zdravstvenog stanja"

Primjer (PDF) obrasca “Promatranje zdravstvenog stanja”

Primjer – sučelje za kategorizacijski postupnik

DOMEK MedPlus kategorizacijski postupnik

Korisničko sučelje za unos parametara kategorizacije + određivanje kategorije

Novosti – obrasci i evidencije

I dalje se radi na nadogradnjama u DOMEKMedicinaPlus modulu.
Aktualnosti:
– plan procesa njege – realizirana evidencija i izvještaji
– vitalni znakovi, stolica, tjelesna masa – realizirane evidencije, radi se na mjesečnom obrascu za pregled stanja (tablični/dnevni pregled unosa i izlučivanja tekućina, stolice…)
– unos i izlučivanje tekućina – evidencija, sumarni izvještaji – prikaz svih stavki u evidenciji + sumarni prikaz po danima (unos, urin, drenaža)

Trenutno započinjemo s implementacijom još nekoliko novih evidencija – informacije će biti dostupne paralelno s obavljenim poslovima – na ovom blogu, Facebook stranicama i službenim web stranicama sustava DOMEK.