Analiza evidencije fizikalne terapije

Upravo je kod korisnika postavljena nadogradnja modula MedPlus koja uključuje jednostavnu mogućnost analize evidencije fizikalne terapije (osnovna “statistika” za traženo razdoblje, prema različitim kriterijima).

Detalji su objavljeni na službenim stranicama sustava DOMEK

U nastavku, samo primjer korisničkog sučelja za pregled jedne od niza omogućenih analiza (zasad 9 “kriterija”, u planu još neki + dodatne funkcionalnosti). U konačnici se planira tijekom 2015. realizirati slične analitičke dodatke za većinu evidencija u okviru modula MedPlus (pojačana njega).

Primjer sučelja s rezultatima analize evidencije fizikalne terapije (MedPlus)

Primjer sučelja s rezultatima analize evidencije fizikalne terapije (MedPlus)

Nova dokumentacija, nove funkcionalnosti (DOMEK MedPlus)

Dovršen je razvoj modula MedPlus i trenutno su u tijeku indoor testiranja u Inter-bizu, ali i “real-time” testiranja kod korisnika u Buzetu, Umagu, Raši. Unazad nekoliko mjeseci implementirano mnoštvo novih evidencija – prema preporukama za vođenje sestrinske evidencije za gerijatrijske osiguranike…

Na http://domek.inter-biz.hr/detaljimedicina.htm dani su neki detalji i primjeri sučelja – NAJBITNIJE, dostupna je nova PDF dokumentacija sa detaljnim opisom svih funkcionalnosti!

Novoimplementirane evidencije:

 • INCIDENT
 • PROCJENA BOLI  I POSTUPCI SESTRE
 • PROTOKOL PREHRANE
 • PLAN PROCESA GERIJATRIJSKE ZDRAVSTVENE NJEGE
 • VITALNI ZNAKOVI, TJELESNA MASA, STOLICA
 • TEKUĆINE
 • PROMATRANJE ZDRAVSTVENOG STANJA
 • KATEGORIZACIJSKI POSTUPNIK I KATEGORIZACIJA KORISNIKA
 • EVALUACIJA / SESTRINSKO IZVJEŠĆE
 • GERIJATRIJSKI OBRAZAC ZA PREVENCIJU PADA (S.HUHN)
 • BRADEN LJESTVICA ZA PROCJENU RIZIKA DEKUBITUSA
 • SPECIJALISTIČKI PREGLED I SPECIJALISTIČKI NALAZ
 • EVIDENCIJA POMAGALA
 • SESTRINSKO OTPUSNO PISMO ZA GERIJATRIJSKOG OSIGURANIKA
 • EVIDENCIJA ORDINIRANE TERAPIJE I PRIPREMA. PRIMLJENA TERAPIJA
 • ZDRAVSTVENA NJEGA KORISNIKA
 • PREVENTIVNA ZDRAVSTVENA NJEGA
 • SPECIFIČNI POSTUPCI ZDRAVSTVENE NJEGE
 • FIZIKALNA TERAPIJA
 • SPECIJALISTIČKI PREGLED

Osim toga, MedPlus dodaje preciznu mogućnost kontrole ovlasti za djelatnike – za svakog djelatnika je moguće definirati koje evidencije (nove, prije navedene, ali i stare evidencije zadržane iz modula DOMEK Medicina) može koristiti…

img31909

Planovi daljnjeg razvoja uključuju integraciju sa neovisnim rješenjem praćenja rada medicinskog osoblja na odjelu – ukoliko se to realizira, omogućit će se preuzimanje informacija o obavljenim poslovima i automatsko popunjavanje evidencije zdravstvene njege i preventivne zdravstvene njege korisnika…

img08294

Listopad 2013. – Istra – novi kupci, instalacije

Nekako se slučajno poklopilo da ovaj mjesec, listopad 2013., ispada vrlo uspješan po pitanju sustava DOMEK – dvije instalacije (kompletno – Socijala + Medicina) u Istri, u domovima u Buzetu (web) i Raši.

Osim same instalacije, postavljanja i povezivanje spomenutih modula (DOMEKSocijala za socijalnog radnika i, po potrebi, kreativnu radionicu i praćenje radno-okupacijskih aktivnosti i DOMEKMedicina za odjel pojačane njege i vođenje potrebnih evidencija), dogovoren je i nastavak razvoja sustava – primarno se to odnosi na modul DOMEKMedicina u koji se do kraja 2013. planira ubaciti niz evidencija i obrazaca usklađenih sa aktualnim Pravilnikom.

Usput, razvijeno par novih funkcionalnosti uključenih u DOMEKSocijala:

 • uz odsutnost korisnika definira se i vrsta odsutnosti + podrška u obrascima
 • obrazac i evidencija uz preminule korisnike – direktna izrada obrasca za mrtvozornika
 • novi parametri pri unosu podataka u osobni list (dio zajedničke evidencije sa medicinskim osobljem)
 • unos socijalne anamneze
 • unos napomena o korisniku, prema datumima (nova evidencija, nevezano uz napomena i zabilješki uz matičnu knjigu ili osobni list)
 • definiranje tipa aktivnosti kod dnevnika rada djelatnika – automatsko povezivanje sa novim obrascom za mjesečni dnevnik rada socijalnog radnika (npr. vijeće korisnika, informacije o smještaju, …)
 • automatska izrada obrasca mjesečnog dnevnika socijalnog rada (pregled po danima tablično + sumarno) – dio podataka se izvlači iz pregleda zahtjeva za smještaj, dio iz evidencije korisnika, a dio iz dnevnika rada – primjer obrasca na slici

DOMEKSocijala - dnevnik socijalnog radnika - mjesečno

Uglavnom, do kraja godine radimo na novim evidencijama i obrascima za medicinski dio evidencije. Prije svega sestrinska anamneza u svojoj novoj (po meni, a i po mnogima, apsolutno bolesni obrasci sa hrpom nepotrebnih informacija – samo dodatno opterećuje osoblje zaduženo za vođenje), zatim niz drugih obrazaca – praćenje dekubitusa,… protokol prehrane…

Dio evidencija je već prisutan u sustavu, no na nekima nedostaju određeni parametri, a i obrasci koji se koriste nisu u potpunosti uskladivi s onima koji su prezentirani važećim Pravilnikom. Obzirom na sve to, odluka je bila jasna – a cilj, kao i uvijek, olakšati rad našim korisnicima i učiniti im poslovanje efikasnijim.

Detalji o sustavu uvijek dostupni na http://domek.inter-biz.hr – demo verzija trenutno nije dostupna, uskoro novija verzija.

Razvoj, interes za evidencijski sustav…

Svakih par dana poneki upit o sustavu DOMEK. Doduše, zasad bez vijesti o novim korisnicima, ali očekujemo u prvom kvartalu bar jednu novu instalaciju.

Danas, potaknuti upitom jednog od korisnika koji ne vodi evidenciju zahtjeva za smještaj već direktno unosi korisnike usluga ustanove, malo “ponovljen” princip rada kod unosa… Odmah implementirane neke novosti vezane uz korisničko sučelje i pojednostavljenje nekih unosa (kontrola grada, općine… i automatsko popunjavanje (može se isključiti u postavkama) vezanih polja), a osim tog kroz GUI naglašene i neke već prije ugrađene mogućnosti na koje sam i sam zaboravio (npr. padajući izbornici za određivanje gradova, županija…)

Novi demo dostupan od prošlog tjedna na službenoj adresi http://domek.inter-biz.hr

Direktni link na demo: http://domek.inter-biz.hr/DOMEKDemo2013.exe

Evo kako izgleda osnovno korisničko sučelje u Windows8…

domek-demo-main

Izrada indvidualnih planova za korisnike

U najnovijim inačicama, sustav DOMEK omogućava izradu i evidenciju individualnih planova za korisnike. Za svakog korisnika moguće je izraditi neograničen broj planova, vođenje kompletne evidencije, praćenje i izvedba promjena podataka itd.

Sučelje za unos prikazuje slika.

Sučelje za unos individualnog plana za korisnika usluga ustanove

Kao što prikazuje slika, omogućen je unos po kategorijama (područjima) – Odnos s obitelji, Briga o zdravlju, Briga o osobnoj higijeni, Prehrana, Usluge socijalnog rada, Radna terapija i slobodno vrijeme. Za svako od područja unosi se vrše prema “modulima” – Sadržaj, Metode, Ciljevi, Izvoditelji, Evaluacija.

Ispisani obrazac je standardnog, propisanog, tabličnog formata, kao što pokazuje sljedeća slika.

Individualni plan korisnika - izvještaj za ispis na pisač

Planove je moguće izraditi direktno iz korisničkih prozora (podaci o korisniku, popis i pretraživanje korisnika), čime se dobiva na brzini i efikasnosti korištenja sustava. Evidencija svih individualiziranih planova je pretraživa i moguće ju je filtrirati s ciljem brzog pronalaska traženih informacija.

DOMEK – najbolje rješenje za vašu ustanovu socijalne skrbi

Dodavanje korisnika u sustav

DOMEK – Dodavanje korisnika u evidencijski sustav

Dodavanje novih korisnika ustanove omogućeno je na dva načina:

 • direktnim dodavanjem korisnika u sustav
  • moguće je direktno dodavanje korisnika, za to se odlučuju manji domovi u kojima ne postoje liste čekanja niti potreba za detaljnim vođenjem evidencije zahtjeva za smještaj
  • omogućen je unos mnoštva propisanih informacija

Unos novog korisnika u evidenciju doma umirovljenika

 • unose se osnovni podaci, podaci o adresi prebivališta, detalji o smještaju i skrbništvu, osnovni parametri zdravstvenog i imovinskog stanja, dodatne informacije vezane uz članove obitelji, troškove itd.
 • evidentiranjem zahtjeva i pozitivnim rješavanjem zahtjeva za smještaj
  • ukoliko se u ustanovi želi voditi evidencija zahtjeva za smještaj, DOMEK to omogućava na jednostavan i efikasan način
  • kod zaprimanja zahtjeva unose se samo osnovni podaci o korisniku (zakonski propisani), dok se ostali podaci vezani uz matičnu knjigu i osobni list unose tek po donošenju pozitivnog rješenja i odluke o smještaju

Unos osnovnih podataka uz predani zahtjev za smještaj u domu

  • naravno, po donošenju odluke omogućen je ispis obrasca odluke, definiranje komisije koja je donijela odluku itd.

 

Uneseni podaci dostupni su za pretraživanje i ispis standardnih obrazaca (osobni list korisnika, matična knjiga, pomoćna matična knjiga itd.), socijalni radnik ih u svakom trenutku može dopunjavati i voditi sve potrebne evidencije vezano uz korisnika (evidencija radno-okupacijskih aktivnosti, evidencija odsutnosti, izrada individualnih planova itd.).

DOMEK – provjereno i pouzdano rješenje za domove za starije i nemoćne